Věra Jandourková (*1948) je česká ilustrátorka a výtvarnice. Absolvovala střední uměleckou školu v Turnově. Od 70. let pravidelně vystavuje, na kolektivních výstavách i samostatně. Spolupracovala s časopisem Sluníčko, Mateřídouška, Čtyřlístek a s hudebním vydavatelstvím Supraphon. V roce 1991 jí vyšla knížka Cesta k Betlému, která byla oceněna Zlatou stuhou v kategorii výtvarná tvorba. Její ilustrace k pohádce Boženy Němcové Chytrá horákyně se zalíbily i norské princezně, která je zařadila do knihy pohádek z celého světa. Speciální rukou psané a ilustrované vydání Malého prince vyšlo v listopadu 2016 v nakladatelství Práh.